Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting van Hagar tot Ruth is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Via onze website en social media-kanalen bieden wij informatie over onze activiteiten en via onze webshop kunt u producten bij ons bestellen.

Als u bij ons vrijwilliger, deelnemer, klant of volger bent, dan worden een aantal van uw persoonsgevens bij ons bewaard en verwerkt. Hieronder staat beschreven wie verantwoordelijk is voor deze verwerking, om welke gegevens het gaat, hoe hiervoor toestemming is verkregen, waarom de persoonsgegevens nodig zijn, met wie we de gegevens delen, hoe lang we de gegevens bewaren en wat uw rechten zijn.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Stichting van Hagar tot Ruth

Postadres:
Abdijgaarde 30
3984KP Odijk

E-mailadres: info@vanHtotR.nl

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Bij Stichting van Hagar tot Ruth verwerken wij de volgende persoonsgegevens. Deze gegevens heeft u zelf aan ons doorgegeven. We vragen en verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn om ons werk goed te kunnen doen.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Woonadres
 • Telefoonnummer (voor klanten niet verplicht)
 • Gebruikersnaam webshopaccount (klanten)
 • Kopie geldig identiteitsbewijs (vrijwilligers)
 • Gebruikersnaam en chatgeschiedenis op social media

 

Hoe hebben wij toestemming gekregen om uw persoonsgegevens te verwerken?

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt als daar toestemming voor is gegeven. Deze toestemming kan op de volgende manier verkregen zijn:

 1. U heeft toestemming gegeven door deze gegevens zelf aan ons te verstrekken.

 

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

Persoonsgegevens die u opgeeft, worden alleen gebruikt voor de volgende doelen:

Vrijwilligers

 1. Voor optimale samenwerking en bereikbaarheid via social media, e-mail, per post of telefoon.

Deelnemers

 1. Voor optimale bereikbaarheid en informatievoorziening via social media, e-mail, per post of telefoon.
 2. Voor het bijhouden van presentie en betalingen.

Klanten

 1. Om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites/webshop en gebruik te maken van al onze functionaliteiten en diensten.
 2. Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
 3. Om de betaling van uw bestelling te controleren
 4. Om uw bestelling te kunnen verzenden
 5. Voor het afhandelen van vragen, opmerkingen of klachten via social media, e-mail, per post of telefonisch
   

Volgers op social media

 1. Voor het afhandelen van vragen, opmerkingen of klachten via social media, e-mail, per post of telefoon.
 2. voor mogelijke deelname aan acties, zodat we u via social media, e-mail, per post of telefonisch kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen hebt

Met wie delen we uw gegevens?

 1. Met de boekhouder die onze boeken controleert. Hij heeft inzage in alle klantgegevens en al het betalingsverkeer.
 2. Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal-betalingen in onze webshop en geven we uw gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij u te bezorgen.
 3. Voordat wij uw gegevens aan een derden verstrekken, controleren we of de betreffende persoon of organisatie een eigen privacy beleid heeft dat voldoet aan de voorwaarden van de AVG.
 4. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven.
   

Wat doen we niet?

 1. We sturen geen nieuwsbrieven.
 2. We vragen u nooit om inloggegevens.
 3. We delen geen gegevens met derden die niets te maken hebben met Stichting van Hagar tot Ruth.
   

Cookiebeleid

Onze website, webshop en social media-sites hebben een eigen cookiebeleid. U bent zelf verantwoordelijk om dit beleid te controleren en daar al of niet mee akkoord te gaan.
 

Hoe worden uw gegevens bewaard en beveiligd?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van een ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens 2 jaar nadat u niet langer actief bent als vrijwilliger, deelnemer, klant of volger, verwijderen. Wanneer een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Uw rechten 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) geeft u als betrokkene verschillende rechten:

 1. Zo heeft u het recht om ons te vragen om inzage van en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens die wij verwerken. Deze rechten zijn uitgewerkt in de artikelen 15, 16 respectievelijk 17 van de AVG. Daarnaast heeft u het recht ons om beperking van de verwerking van bedoelde persoonsgegevens te vragen (artikel 18 AVG).
 2. Ook wijzen we u op uw recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die wij verwerken. (artikel 20 AVG).
 3. Tot slot is van belang dat u het recht heeft bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 AVG) en dat uw een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 57 lid 1 onder f AVG).

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

 

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website, facebookpagina’s en webshop.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

 

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Als u een account heeft, kun u daarop inloggen om uw gegevens in te zien en te wijzingen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Stichting van Hagar tot Ruth
Abdijgaarde 30
3984KP Odijk
(+31) 6-25295291
vanHtotR@gmail.com

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 29 maart 2019.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2019 - 2024 Stichting van Hagar tot Ruth | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel